شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی در موسسات و سازمان های دولتی

دوره 9، شماره 1، دی 1401، صفحه 1-26

10.30473/gaa.2022.64134.1571

محمدرضا محققی؛ غلامرضا کرمی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ نظام الدین رحیمیان


تدوین مدل کشف تقلب در حسابداری دادگاهی

دوره 9، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 1-19

10.30473/gaa.2023.66164.1624

هدی مجبوری یزدی؛ سید احمد خلیفه سلطانی؛ رضوان حجازی


مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش عمومی (صنعت نفت)

دوره 10، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 1-22

10.30473/gaa.2023.67663.1650

سارا رازانی؛ سید علی حسینی؛ آزاده مداحی


مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه ریزی برنامه ای در شهرداری ها

دوره 2، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 7-14

اکبر امینی مهر؛ عبدالکریم مقدم؛ ساره باستانی جهرمی


بررسی جایگاه و نقش نظارتی ذیحساب در نظام مالی و محاسباتی کشور از دیدگاه مسئولین دستگاه های اجرایی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 9-18

سید رحمت الله اکرمی؛ هادی خدابخش؛ مهرداد جباری؛ فرهاد فضیلت


رویکردها و عوامل موثر بر تدوین برنامه‌ی گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی

دوره 1، شماره 1، آذر 1393، صفحه 9-22

غلامرضا کردستانی؛ نظام الدین رحیمیان؛ شاهرخ شهرابی


گذار از حسابداری نقدی به تعهدی در بخش عمومی: دوره زمانی مورد نیاز

دوره 3، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 9-18

سید رحمت‌الله اکرمی؛ علی فعال قیومی؛ محمدحسین قدیریان آرانی


تبیین گزارشگری سیاست‌های پولی و مالی در بخش عمومی 25 سال اخیر و تأثیر آن بر بازار سرمایه ایران

دوره 4، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 9-22

مهدی یعقوبی؛ علیرضا مرادی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری


بررسی تأثیر تغییر در خط‌مشی‌های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 9-22

غلامرضا کردستانی؛ امیر خانکی؛ حوریه قانونی شیشوان


بازنگری در نقش ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

دوره 5، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 9-20

10.30473/gaa.2019.36822.1160

ساسان مهرانی؛ سید رحمت اله اکرمی؛ هادی خدابخشی؛ مهرداد جباری


ارائه مدل اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 9-24

10.30473/gaa.2019.41556.1222

ساسان مهرانی؛ محمد عبدزاده کنفی


ارائه مدل پیش بینی سود و زیان در بانک توسعه تعاون

دوره 7، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 9-28

10.30473/gaa.2021.57668.1451

سید باقر فتاحی؛ سید مظفر میربرگ کار؛ ابراهیم چیرانی؛ محمدرضا وطن پرست


طراحی چارچوبی برای بهبود مدیریت منابع مالی خزانه‌داری کل‌ کشور

دوره 8، شماره 1، مهر 1400، صفحه 9-28

10.30473/gaa.2021.58496.1472

محسن برزوزاده زواره؛ محمد مرادی؛ عباس نرگسیان


نظام حساب واحد خزانه در ایران: کامیابی ها و جهت گیری آینده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.30473/gaa.2024.70477.1709

علی رحمانی؛ مرضیه نوراحمدی؛ علی شیرزاد


بررسی اثر کنترل بودجه انقباضی بر انحراف بودجه در ایران

دوره 3، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 19-30

سعید بذرافشان؛ احمد خدامی پور


آیا شاخص های فرهنگ ملی هافستد بر بودجه بندی بخش عمومی تأثیرگذار است؟

دوره 3، شماره 1، آذر 1395، صفحه 21-36

احمد پیفه؛ حمید زارعی؛ حسین جعفری جم