اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 743
تعداد پذیرش 172
تعداد عدم پذیرش 439

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 196
تعداد مشاهده مقاله 338317
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 217670
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 73 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 181 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 285 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 129 روز
درصد پذیرش 23 %