با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 715
تعداد پذیرش 164
تعداد عدم پذیرش 422

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 188
تعداد مشاهده مقاله 318493
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 201121
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 74 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 188 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 295 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 131 روز
درصد پذیرش 23 %