تبیین گزارشگری سیاست‌های پولی و مالی در بخش عمومی 25 سال اخیر و تأثیر آن بر بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

بازار سرمایه به‏دلیل جمع‏آوری وجوه اندک جهت اجرای طرح‏های بزرگ سرمایه‏گذاری از مهمترین بازارها در اقتصاد هر کشوری به شمار می آید. هدف این پژوهش تحلیل تأثیرپذیری بازار سرمایه ایران از سیاست‏های پولی و مالی دولت‏های سازندگی، اصلاحات، عدالت و تدبیر و امید در یک دوره بلندمدت 25 ساله می‏باشد. تعداد مشاهدات این پژوهش 100 مشاهده بوده و در این پژوهش شاخص‏های بازار سرمایه شامل شاخص کل و تعداد شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان متغیر وابسته و متغیرهای پولی و مالی به عنوان متغیر مستقل با استفاده از شاخص عمومی قیمت‏ها در کل مشاهدات از اسمی به حقیقی تبدیل شد. در این پژوهش از میان 360 مدل طراحی و اجرا شده، 13 مدل نهایی استخراج و تجزیه و تحلیل شد. در تحلیل داده‏ها برای مشخص کردن تأثیر متغیر مستقل بر وابسته از رگرسیون چندمتغیره و همچنین برای مقایسه دولت‏های مختلف از آزمون والد و برای آزمون ریشه واحد از آزمون دیکی‏فولر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص کل بورس در دولت‏های ایران متفاوت بوده و همچنین تغییرات در تعداد شرکت‏ها معنادار نمی‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Reporting of Monetary and Financial Policies in the Public Sector of the Last 25 years and Its Impact on Iran's Capital Market

نویسندگان [English]

 • mahdi yaghoubi 1
 • Alireza Moradi 2
 • Babak Jamshidinavid 3
 • Mehrdad Ghanbari 3
1 Department of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The capital market is considered as one of the most important markets in the economy of each country due to the accumulation of small funds for implementation of large investment projects. The purpose of this research is analyzing the impact of the monetary and fiscal policies on Iran's capital market in the Construction, Reform, Justice and Hope in a long-term of  25-year period. The number of observations of this research was 100 observations. In this research, the most important capital market indices were included total index and number the of companies accepted in Tehran Stock Exchange as a dependent variable and in the sector of monetary and financial policies the monetary and financial variables were converted from nominal to real by using the general index of prices in all observations. In this research, out of 360 models, 2 final models were extracted and analyzed. In analyzing the data to determine the effect of the independent variable on the dependent variable multiple Regression was used, as well as to compare the different governments the Wald test was used and to test the root of the Dickey Fuller test, that means the total stock index is different in the governments of Iran, and there is no significant difference between the variables of the number of companies
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reform
 • Government Construction
 • Monetary and Finacial Policies
 • Stock Index
 • Justice and Justice and Hope
 • ابراهیمی، سجاد؛ فرنقی، الهام. (1395). ”عوامل مؤثر بر نقدینگی سهام با تأکید بر سیاست‏های پولی و مالی“. فصلنامه پژوهش‎ها و سیاست‎های اقتصادی، 7.
 • ابراهیمی، فرشته؛ نظیری، محمدکاظم؛ جعفری سرشت، داود. (1393). ”بررسی تأثیر سیاست‏های پولی و مالی بر بازده بورس اوراق بهادار تهران“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
 • ابونوری، اسماعیل و مشرفی، گلاله. (1385). ”اثر شاخص اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از مدل ARDL“. فصلنامه‏ پژوهشنامه اقتصادی، 21، 228-209.
 • برانسون. اچ.و. (1382). تئوری و سیاست‏های اقتصاد کلان (چاپ ششم). ترجمه عباس شاکری، تهران: نشرنی.
 • بی شک، محمدرضا و همکاران. (1394). ”تأثیر شوک های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران“. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 22.
 • توتونچیان، ایرج. (1375). اقتصاد پول و بانکداری. تهران: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
 • حسین پور، عبدالکریم؛ زراءنژاد، منصور. (1395). ”اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در ایران“. فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 16(1)،              191-209.
 • دوانی، غلامرضا. (1384). بورس، سهام (چاپ چهارم). تهران: نشر نخستین.
 • دهمرده، نظر؛ جفره، مریم. (1395). ”بررسی مقایسه‏ای ارتباط اندازه دولت و باز بودن تجاری“. فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 16(4)، 105-85.
 • راعی، رضا؛ پویان فر، احمد. (1392). مدیریت سرمایه‏گذاری پیشرفته. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها( سمت).
 • زمردیان، غلامرضا. (1394). ”بررسی اثرپذیری بازار سرمایه ایران از عدم اطمینان سیاست توزیع درآمدی و توزیع درآمدی“. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 25.
 • زمردیان، غلامرضا؛ شعبان‌زاده، مهدی؛ نجفی شریعت زاده، ایرج. (1394). ”بررسی اثرپذیری بازار سرمایه ایران از عدم اطمینان سیاست پولی و مالی“. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 25،            106-81.
 • ستوده‎نیا، سلمان؛ عابدی، فریبا. (1392). ”تأثیر سیاست‏های پولی و مالی در تثبیت مالی ایران“. فصلنامه سیاست‏های راهبردی و کلان، 1(3)، 115-103.
 • شهبازی، کیومرث؛ رضایی، ابراهیم؛ عباسی، ابوالفضل.             (1392). ”سیاست‏های پولی و مالی و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران“. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(20).
 • صالح‏آبادی، علی. (1392). ”بررسی عملکرد بازار سرمایه در دولت‏های نهم و دهم“. فصلنامه سیاست‏های مالی و اقتصادی، 1(2)، 216 -203.
 • عباسیان، عزت اله؛ مرادپور اولادی، مهدی؛ عباسیون، وحید. (1387). ”اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران“. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 12(36)، 135-152.
 • کمیجانی، اکبر؛ بهرامی راد، دومان. (1387). ”آزمون رابطه بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم“. مجله تحقیقات اقتصادی، 43(1)، 1-24.
 • مرادی، سمیه؛ نجفی زاده، سید عباس. (1392، آذرماه). ”اثر سیاست پولی بر بازده شاخص سهام (مطالعه موردی: ایران)“. اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران.
 • مرادی، علیرضا. (1392). کاربرد Eviews در اقتصادسنجی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • موسوی جهرمی، یگانه؛ رستمی، نسرین. (1394). ”بررسی اثرات نامتقارن تکانه‏های سیاست‏های پولی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران“. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(26).
 • نونژاد، مسعود و همکاران. (1391). ”اثر سیاست‏های توزیع درآمدی بر شاخص قیمت سهام در ایران“. فصلنامه علوم اقتصادی، 6(20).

 

 • Afonso, A., Sousa, R.M. (2011). “What are The Effects of Fiscal Policy on Asset Markets?”. Economic Modelling, 4, 1871-1890.
 • Agnello, L. & Sousa, R. (2012). “Fiscal Policy and Asset Prices”. Gournal of Econometrics, 167, 414-435.
 • Akinkuotu, O.K. (2013). “Comparative Impact of Fiscal and Monetary Shocks on Stock Market Performance in Nigeria”. A Post Field Report Presented at the African Economic Research Consortium (AERC) Bi-annual Conference in Nairobi, Kenya.
 • Chatziantoniou , L. (2013). “Stock Market Response to Monetary and Fiscal Policy Stocks: Multi Country Evidence”. Journal of Economic Modeling, 30, 754-769.
 • Chatziantoniou, I., Duffy, D. & Filis, G. (2013). “Stock Market Response to Monetary and Fiscal Policy Shocks: Multi-Country Evidence”. Economic Modelling, 30, 454-769.
 • Ioandis C. (2007). “The Impact of Monetary Policy on Stock Prices”. Journal of Policy Modeling, 6(15).
 • Ioannidis, C. & Kontonikas, A. (2007). “The Impact of Monetary Policy on Stock Prices”. Journal of Policy Modelling, 30, 33-53.
 • Chatziantoniou, I. (2013). “Stock Market Response to Monetary and Fiscal Policy Shocks: Multi-Country Evidence”. Economic Modelling, 30, 754-769.
 • Laopodis Nikiforos, T. (2009). “Fiscal Policy and Stock Market Efficiency: Evidence for the United States”. Quarterly Review of Economics and Finance, 49, 633-650.
 • Wang, L. (2010). “The Effect of Government Policy on China’s     Stock Market Gutenberg AG”. Feldkirchstrasse, 13.
 • Http://www.rdis.ir/RD Files/Articles.
 • Http://www.cbi.Ir.