دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

مقاله پژوهشی

نظام حساب واحد خزانه در ایران: کامیابی ها و جهت گیری آینده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.30473/gaa.2024.70477.1709

علی رحمانی؛ مرضیه نوراحمدی؛ علی شیرزاد


ارزیابی الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

10.30473/gaa.2022.65609.1614

مهدی علی حسینی؛ مهدی بشکوه؛ غلامرضا کردستانی


تاثیر تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان امام خمینی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.30473/gaa.2023.68781.1670

طیبه جمشیدی؛ کاوه پرندین؛ مریم لاله ماژین؛ علی حاتمی


شناسایی موانع بهایابی چرخه عمر محصول (مطالعه موردی شرکت گاز استان هرمزگان )

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.30473/gaa.2024.68962.1676

حسین نورانی؛ اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد؛ بهمن بازگیر


نقش بانک ها در اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.30473/gaa.2024.70848.1721

مصطفی سرگلزایی


چارچوب شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی بر مبنای مدل مثلث تقلب با رویکرد دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.30473/gaa.2024.70928.1725

فرزانه کیماسی؛ غلامرضا سلیمانی امیری


تاثیر کنترل‌های داخلی مالی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی بخش عمومی اقلیم کردستان عراق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.30473/gaa.2024.70012.1699

نزار نصرالدین معروف؛ امید محمودی خوشرو؛ پیمان امینی


الگوی عوامل مؤثر مالی و حاکمیتی بر قیمت‌گذاری نادرست در شرکتهای بخش عمومی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.30473/gaa.2024.70359.1707

سیده زهرا میراشرفی؛ آذر مسلمی؛ سید حسام وقفی؛ علی لعل بار


مدل مفهومی مالی نقش صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.30473/gaa.2024.71240.1734

رضا صادقپور؛ محمدرضا اسماعیلی؛ طیبه زرگر


مدل‌سازی تورش‌های رفتاری شرکای مؤسسات حسابرسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.30473/gaa.2024.70497.1710

مجتبی ملکی چوبری؛ محمد گلستانی راد؛ سینا خردیار


بررسی عوامل تاثیرگذار بر کسری بودجه دولت در ایران با تاکید بر ابزار مالی اسلامی و نرخ ارز (رهیافت ARDL)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.30473/gaa.2024.69496.1688

اشکان رحیم‌زاده؛ علی بیات


اثر میانجی محدودیت مالی بر رابطه سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی‌ با نقش تعاملی شرکت‌های وابسته به دولت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1403

10.30473/gaa.2024.71625.1743

فرامرز حیدری؛ مهدی کاظمی علوم؛ محسن ختن لو


الگوی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد آرمانی و موفقیت حسابرسی عملکرد در شرکت های تابعه وزارت نیرو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

10.30473/gaa.2024.70950.1726

فرهاد خیرالهی؛ علی اصغر طاهرآبادی؛ عطاالله محمدی ملقرنی


ارائه مدل جامع دریافت مالیات الکترونیکی جهت کاهش فرار مالیاتی با رویکرد ISM

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1403

10.30473/gaa.2024.70685.1717

خدیجه ربیعی؛ مهدی فاضلی؛ آیین احمدی خوشابری