با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

مقاله پژوهشی حسابداری دولتی
نظام حساب واحد خزانه در ایران: کامیابی ها و جهت گیری آینده

علی رحمانی؛ مرضیه نوراحمدی؛ علی شیرزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/gaa.2024.70477.1709

چکیده
  موضوع و هدف مقاله:با ظهور نیازهای جدید در جامعه، دولت‌ها مسئولیت‌های جدیدی را بر عهده گرفته‌اند. این وظایف گسترده و متنوع هستند؛ اما منابع محدود دولت‌ها آن‌ها را مجبور به اولویت‌بندی نیازها و انتخاب سیاست‌های مدیریت منابع کرده است. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حفاظت از منابع مالی عمومی و کارآیی مصرف آن‌هاست. این وظیفه به چندین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حسابداری دولتی
ارزیابی الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی

مهدی علی حسینی؛ مهدی بشکوه؛ غلامرضا کردستانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.65609.1614

چکیده
  با درنظرگیری جایگاه تاثیر‌گذار کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکتی، ضرورت توجه به موضوع کارایی و اثربخشی این کمیته بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در نتیجه، هدف این پژوهش، ارزیابی قدرت تعمیم‌پذیری و اعتبار الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می‌باشد که با استفاده از روش پژوهش کیفی نظریه داده‌بنیاد استخراج گردیده است. برای این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حسابداری دولتی
تاثیر تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان امام خمینی

طیبه جمشیدی؛ کاوه پرندین؛ مریم لاله ماژین؛ علی حاتمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.68781.1670

چکیده
  هدف این مقاله تاثیر تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان می باشد در همین راستا پژوهش حاضر از نظر روش جمع‌آوری اطلاعات جز پژوهش‌های کمی می‌باشد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، مدیران و سرپرستان حوزه سلامت و تحت نظر اداره علوم پزشکی استان ایلام به تعداد 215 نفر می‌باشد لذا نمونه اماری با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حسابداری دولتی
شناسایی موانع بهایابی چرخه عمر محصول (مطالعه موردی شرکت گاز استان هرمزگان )

حسین نورانی؛ اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد؛ بهمن بازگیر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/gaa.2024.68962.1676

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هزینه یابی چرخه عمر محصول از جمله تکنیک های پرکاربرد در بهایابی نوین در دنیاست که در کشور ما نیز بتازگی اهمیت ویژه یافته است. اجرای هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکتهای خصوصی با چالش های زیادی روبروست که این چالش ها در شرکتهای دولتی با توجه به ماهیتشان، به مراتب بیشتر می باشند. لذا در این تحقیق به بررسی موانع بر سرراه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش بانک ها در اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

مصطفی سرگلزایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/gaa.2024.70848.1721

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل رشد ریسک در بانک‌ها، سیاست پولی انبساطی نادرست است که منجر به اثرات نامطلوب بر فعالیت‌های اقتصادی و سطح قیمت‌ها می‌شود. در این پژوهش سعی شده است که نقش بانک‌ها در اثرگذاری سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش: برای رسیدن به این هدف و بررسی تأثیر سیاست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حسابداری دولتی
چارچوب شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی بر مبنای مدل مثلث تقلب با رویکرد دلفی فازی

فرزانه کیماسی؛ غلامرضا سلیمانی امیری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/gaa.2024.70928.1725

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفه‌های اثرگذار ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر مدل مثلث تقلب است.در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه، مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار در چارچوب ضد تقلب و فساد مالی استخراج شدند. سپس با اجرای روش دلفی فازی، به شناسایی مهم‌ترین عوامل اثرگذار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حسابداری دولتی
تاثیر کنترل‌های داخلی مالی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی بخش عمومی اقلیم کردستان عراق

امید محمودی خوشرو؛ نزار نصرالدین معروف؛ پیمان امینی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/gaa.2024.70012.1699

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: اقلیم کردستان عراق علیرغم دارا بودن درآمدهای بالای نفتی، گمرکی و کمک سایر کشورها همواره با فساد مالی رو به رو است. یکی از علل فساد وجود اتفاقات و ریسک‌های احتمالی است که سبب ضعف پاسخگویی و شفافیت می‌شود. یکی از مولفه‌های اصلی پاسخگویی، راهبری سازمانی است و یکی از اجزای کلیدی آن کنترل‌های داخلی پیشرفته است که توان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حسابداری دولتی
الگوی عوامل مؤثر مالی و حاکمیتی بر قیمت‌گذاری نادرست در شرکتهای بخش عمومی

سیده زهرا میراشرفی؛ آذر مسلمی؛ سید حسام وقفی؛ علی لعل بار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/gaa.2024.70359.1707

چکیده
  در ایران همواره شرکتهای دولتی مورد توجه سهامداران، سرمایه‌گذاران و حکومت بوده و نقش بسیار پررنگی هم در بازارهای اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. از طرفی قیمت‌گذاری‌های نادرست اوراق بهادار نشان از ناکارآمدی بازار دارد و تعیین مؤلفه‌های تأثیرگذار و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری نادرست می‌تواند به رفع اختلالات قیمت‌گذاری کمک ...  بیشتر