با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

آدرس تماس

حسابداری دولتی

وبسایت:  gaa.journals.pnu.ac.ir

 

ایمیل نشریه: gja.journals@pnu.ac.ir

ایمیل سردبیر:  rahmani@alzaha.ac.ir

ایمیل مدیر اجرایی: gja.jounals@pnu.ac.r

ناشر: دانشگاه پیام نور


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image