اهداف و چشم انداز

اهداف

قرار گرفتن در صدر نشریات دو زبانه (فارسی و انگلیسی) پر استناد در حوزه حسابداری و حسابرسی دولتی.


محورهای دو فصلنامه حسابداری دولتی

«حسابداری دولتی» از محققان گرامی برای ارائه ایده ها و دیدگاه های جدید که می تواند مجموعه دانش موجود را در حوزه های زیر گسترش دهد، استقبال می کند.

زمینه های مورد علاقه شامل موضوعات زیر است، اما محدود به موارد زیر نیست:

  • گزارشگری مالی در بخش عمومی
  • بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد در بخش عمومی
  • مدیریت هزینه و فناوری اطلاعات در بخش عمومی
  • استانداردها و قوانین موضوعه در بخش عمومی
  • ارزیابی، نظارت و کنترل های مالی در بخش عمومی