با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
حسابداری دولتی
مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش عمومی (صنعت نفت)

سارا رازانی؛ سید علی حسینی؛ آزاده مداحی

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.67663.1650

چکیده
  در کشور ما با توجه به نوپا بودن حسابرسی داخلی و عدم وجود استانداردهای ملی در ارتباط با اجرای حسابرسی داخلی، عدم توافق قابل توجهی میان فعالان حرفه در خصوص بلوغ خدمات حسابرسی داخلی وجود دارد. در این راستا، مساله اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش دولتی صنعت نفت می باشد.روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد چندوجهی

طیبه جمشیدی؛ غلامرضا سلیمانی امیری

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 67-82

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.66230.1625

چکیده
  سوالی که امروزه در زمینه پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی مطرح می‌شود این است که «چه الزامات و نیازهایی می باید به منظور اجرای کامل و مناسب بودجه‌ریزی عملیاتی از سوی سازمان‌های دولتی در نظر گرفته شود؟» این تحقیق در پی آن است تا مدلی جهت تبیین عوامل کلیدی و موثر بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی کند و عوامل کلیدی مستخرجه ...  بیشتر

ارایه الگوی رفع چالش‌ها و تنگنا‌های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد

حسین نورانی؛ اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 141-156

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.64803.1594

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش‌ها و تنگنا‌های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می‌شود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نظریه داده بنیاد و نرم‌افزار استفاده گردید. ...  بیشتر

حسابداری دولتی
مروری بر پژوهش‌های حسابرسی‌داخلی در بخش عمومی: تجزیه و تحلیل کتاب‌سنجی

بیتا مشایخی؛ میلاد سماوات؛ امین جهانگرد

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 193-210

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.67440.1648

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف غایی این مقاله، شناسایی موضوعات پرتکرار و تأثیرگذار در حوزه حسابرسی‌داخلی در بخش عمومی و همچنین شناخت مؤثرترین مقالات، مجلات، نویسندگان و کشورها، به همراه شبکه همکاری میان پژوهشگران، مراکز پژوهشی و کشورها است. روش پژوهش: 141 مقاله مستخرج از پایگاه داده‌های اسکوپوس در حوزه حسابرسی‌داخلی در بخش عمومی طی دوره ...  بیشتر

حسابداری دولتی
ارائه مدلی کاربردی جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه در بخش عمومی بر اساس نظریه‌پردازی داده بنیاد

فرزاد کشاورز؛ بهرام برزگر؛ مصطفی قاسمی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 229-254

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.66386.1632

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرائی می‌باشد و از نظر هدف جزو پژوهش‌های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می‌باشند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری ...  بیشتر

حسابداری دولتی
شناسایی مؤلفه‌های مداخله‌گر برون‌سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE

صدیقه عزیزی؛ حسین جوکار

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 255-276

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.58712.1521

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های مداخله‌گر برون‌سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مدیران اجرایی و کارمندان ...  بیشتر

ارائه مدل حسابرسی عملکرد در سازمان‌های بخش عمومی ایران با رویکرد فازی

محمدرضا مهربان پور؛ حسین علی‌پور لندی

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 183-222

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.62979.1546

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای حسابرسی عملکرد در سازمان‌های بخش عمومی ایران است.در پژوهش حاضر سعی شده است تا از موضوع مؤلفه‌های حسابرسی عملکرد شامل صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و تبیین و کمی‌سازی آنها فراتر رفته و اصل حسابرسی عملکرد به همراه اقتضائات و عوامل دخیل در اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد تا در پایان به ...  بیشتر

طراحی چارچوبی برای بهبود مدیریت منابع مالی خزانه‌داری کل‌ کشور

محسن برزوزاده زواره؛ محمد مرادی؛ عباس نرگسیان

دوره 8، شماره 1 ، مهر 1400، ، صفحه 9-28

https://doi.org/10.30473/gaa.2021.58496.1472

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: خزانه‌داری کل از مراکز مهمی است که می‌تواند کارآمدی مدیریت مالی دولت را افزایش دهد و از هدررفت منابع مالی بخش عمومی جلوگیری کند. هدف از این مقاله، طراحی چارچوبی منسجم و فراگیر برای بهبود مدیریت منابع مالی خزانه‌داری کل کشور است.روش پژوهش: رویکرد پژوهش کیفی است و داده‌های لازم به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری ...  بیشتر

امکان سنجی قابلیت تعمیم طبقات صورت جریان وجوه نقد در استانداردهای ملی به واحدهای گزارشگر بخش عمومی

مهرداد جباری؛ عباسعلی پورآقاجان؛ محمد مهدی عباسیان

دوره 8، شماره 1 ، مهر 1400، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.50262.1331

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: با توجه به استفاده‌کنندگان از گزارش مالی صورت‌های مالی در بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنان، پژوهش حاضر تعمیم‌پذیری سه بخش اصلی صورت جریان وجوه نقد در بخش خصوصی را به واحدهای گزارشگر بخش عمومی مورد بررسی قرار داده است.روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه‌های اجرایی و اساتید دانشگاه ...  بیشتر

ارائه مدل بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا جهت بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی (مورد مطالعه: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد)

محمدرضا حاجی قاسمی؛ مهدیه اژدری؛ فرشته شفیع نادری

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 129-142

https://doi.org/10.30473/gaa.2021.57219.1447

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر جهت استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی با زیرساخت مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا به ارائه مدل بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد) پرداخته است.روش پژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی‌تحلیلی است که به‌صورت مقطعی، مدل پژوهش ...  بیشتر

ارزیابی وضع موجود عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران

جعفر باباجانی؛ جواد دوست جباریان

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 131-144

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.47916.1297

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: سیستم حسابرسی یکی از خرده نظام‌های فعال در نظام پاسخگویی است که نقش مهمی در ارزیابی پاسخگویی نهادهای  بخش عمومی  ایفا می‌کند. حسابرسی عملکرد به‌عنوان بخشی از سیستم حسابرسی جامع، از شیوه‌های نوین برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالی عمومی و عملکردی دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کند تا در ...  بیشتر

ارائه الگوی پیشنهادی کیفیّت گزارشگری مالی بخش عمومی در ایران

علی محمدی؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ یعقوب اقدم مزرعه

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 165-174

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.51580.1354

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به الگوی مطلوب کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی با استفاده از رویکرد زمینه بنیان می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف، اکتشافی است که داده‏های آن از طریق مصاحبه از  27 نفر خبره منتخب به روش گلوله برفی در سال 1398 جمع آوری شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان ...  بیشتر

تاثیر تجربه کارکنان در بخش خصوصی بر قضاوت و تصمیم‌گیری آنان در بکارگیری حسابداری تعهدی و ادراک آنان از پیاده‌سازی آن در بخش عمومی

غریبه اسماعیلی کیا؛ شیما علی بیگی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 39-54

https://doi.org/10.30473/gaa.2019.43536.1229

چکیده
  کارکنان مالی به عنوان جزء لاینفک نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی، نقشی محوری در اجرای موفقیت‌آمیز تحولات حسابداری ایفا می‌کنند. از آنجایی که ویژگی‌های کارکنان بر قضاوت و ادراک آنان اثرگذار است، لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجربه کارکنان در بخش خصوصی بر قضاوت و تصمیم‌گیری در بکارگیری حسابداری تعهدی و ادراک آنان از پیاده-سازی ...  بیشتر

استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران: نگرش خبرگان، اعضای حرفه و دانشگاه

غریبه اسماعیلی کیا

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 115-134

چکیده
  مدیریت عمومی نوین با پذیرش فعالیت‌های بخش خصوصی، مدیریت بخش عمومی را تغییر داده و مدعی است که کمیته حسابرسی در بخش عمومی نیز می‌تواند روند خلق ارزش مشابهی داشته باشد. با توجه به تحولات در جریان در بخش عمومی ایران، هدف پژوهش حاضر بررسی استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران با به‌‌کارگیری روش ترکیبی (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی با ...  بیشتر

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای مسئولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی

کاوه قادری

دوره 3، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 31-42

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای مسؤولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارگان ها و نهادهای دولتی سطح استان کردستان بوده است. تعداد سازمان های دولتی سطح استان 490 واحد بوده که به کمک آماره کوکران و در سطح خطای 1% و اطمینان 95% تعداد 204 مورد نمونه آماری در نظر گرفته شده است. روش پژوهش ...  بیشتر

ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی

محمد نظری پور

دوره 3، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 79-92

چکیده
  حسابرسی عملکرد از طریق ارائه تجزیه و تحلیل های عینی و بی طرف از عملکرد مقامات و کارکنان بخش عمومی تلاش دارد به آن ها در مواردی همچون بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و اتخاذ تصمیمات داده محور و آگاهانه کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسی عملکرد در بهبود عملکرد بخش عمومی است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در بخش عمومی است. داده ...  بیشتر

رویکردها و عوامل موثر بر تدوین برنامه‌ی گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی

غلامرضا کردستانی؛ نظام الدین رحیمیان؛ شاهرخ شهرابی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1393، ، صفحه 9-22

چکیده
  تجارب به دست آمده از تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی نشان می دهد مدیریت فرآیند گذار، امری پیچیده بوده و انتخاب راهکار مناسب گذار، اغلب به عنوان اولین عامل فنی مؤثر بر موفقیت این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله پرسش نامه، به آزمون تأثیر انتخاب راهکار گذار بر موفقیت ...  بیشتر