دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، دی 1401، صفحه 1-300 

مقاله پژوهشی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی در موسسات و سازمان های دولتی

صفحه 1-26

10.30473/gaa.2022.64134.1571

محمدرضا محققی؛ غلامرضا کرمی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ نظام الدین رحیمیان


عوامل موثر بر پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی

صفحه 341-372

10.30473/gaa.2022.65948.1619

انور عنایتی؛ غلامرضا کردستانی؛ عطاالله محمدی ملقرنی