کلیدواژه‌ها = حسابداری تعهدی
بررسی تأثیر تغییر در خط‌مشی‌های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 9-22

غلامرضا کردستانی؛ امیر خانکی؛ حوریه قانونی شیشوان


بررسی نقش تعدیل‌کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی با استفاده از معادلات ساختاری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 135-154

هدی مجبوری یزدی؛ شعبان محمدی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی


بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی

دوره 3، شماره 1، آذر 1395، صفحه 59-68

محمود لاری دشت بیاض؛ کامران قائم مقامی؛ علی ملکی


مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه ریزی برنامه ای در شهرداری ها

دوره 2، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 7-14

اکبر امینی مهر؛ عبدالکریم مقدم؛ ساره باستانی جهرمی