کلیدواژه‌ها = پاسخگویی
ارائه الگوی پاسخگویی در حسابداری از منظر رویکردهای اسلامی-اجتماعی

دوره 8، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 37-58

10.30473/gaa.2022.61148.1519

ایمان زارع؛ محمد مرادی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ اسدالله بابایی فرد؛ حسین جهانگیرنیا


شکاف بین وضع موجود و سطح مطلوب گزارش حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی

دوره 8، شماره 1، مهر 1400، صفحه 213-240

10.30473/gaa.2021.56271.1432

افشین نخبه فلاح؛ غلامرضا کردستانی؛ نظام الدین رحیمیان


تبیین مدل کمّی حاکمیت سازمانی در بخش عمومی؛ آزمون تجربی تأثیر حاکمیت سازمانی بر بی انضباطی مالی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 115-130

10.30473/gaa.2020.50294.1333

ایمان کارنما؛ ایمان داداشی؛ محمود یحیی زاده فر؛ حمیدرضا غلام نیا روشن


بررسی نقش تعدیل‌کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی با استفاده از معادلات ساختاری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 135-154

هدی مجبوری یزدی؛ شعبان محمدی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی


بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پاسخگویی در بخش عمومی

دوره 3، شماره 1، آذر 1395، صفحه 69-80

غلامرضا کردستانی؛ حسین پارسیان؛ فرشاد جمشیدی کلانتری