کلیدواژه‌ها = حسابرسی عملکرد
الگوی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد آرمانی و موفقیت حسابرسی عملکرد در شرکت های تابعه وزارت نیرو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

10.30473/gaa.2024.70950.1726

فرهاد خیرالهی؛ علی اصغر طاهرآبادی؛ عطاالله محمدی ملقرنی


ارائه الگوی حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان های دولتی

دوره 9، شماره 1، دی 1401، صفحه 255-286

10.30473/gaa.2022.64538.1588

هادی طالعی؛ عزیز گرد؛ محمد خراشادی زاده


مدل‌سازی ساختاری - تفسیری عوامل راهبردی حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور بر اساس تحلیل سوات

دوره 9، شماره 1، دی 1401، صفحه 395-420

10.30473/gaa.2022.59922.1501

امیرحسین باوفا؛ مهدی مرادی؛ اسداله کردنائیج؛ حسین خنیفر؛ فاطمه صراف


بررسی نقش تعدیل‌کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی با استفاده از معادلات ساختاری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 135-154

هدی مجبوری یزدی؛ شعبان محمدی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی


بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی

دوره 3، شماره 1، آذر 1395، صفحه 59-68

محمود لاری دشت بیاض؛ کامران قائم مقامی؛ علی ملکی