با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
نقش بانک ها در اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

مصطفی سرگلزایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/gaa.2024.70848.1721

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل رشد ریسک در بانک‌ها، سیاست پولی انبساطی نادرست است که منجر به اثرات نامطلوب بر فعالیت‌های اقتصادی و سطح قیمت‌ها می‌شود. در این پژوهش سعی شده است که نقش بانک‌ها در اثرگذاری سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش: برای رسیدن به این هدف و بررسی تأثیر سیاست ...  بیشتر

الگوریتم ترکیبی دلفی فازی و دیمتل فازی در طراحی و تبیین سرمایه ارتباطی بانک‌ها

اتابک بایبوردی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ اکبر زواری رضایی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1401، ، صفحه 81-90

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.59805.1498

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: سرمایه ارتباطی از جمله دارایی‌های نامشهود است که به عنوان نقش مشتری در درآمد فعلی و آینده سازمان تعریف شده است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی مهم است.روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به هدف آن، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- علّی است.یافته‌های پژوهش: در این پژوهش، ابتدا عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی بانک‌ها ...  بیشتر