پرسش‌های متداول

چگونه مقاله خود را برای نشریات علمی-پژوهشی دانشگاه پیام نور ارسال کنم؟

با مراجعه به یکی از سامانه‌های نشریات علمی-پژوهشی دانشگاه پیام نور به آدرس https://journals.pnu.ac.ir/ که مرتبط با موضوع مقاله شماست و پس از مطالعه قسمت راهنمای نویسندگان، به‌ویژه آیین‌نامه پیشگری از سرقت و تقلب علمی و با رعایت دقیق راهنمای تدوین، مقاله را ارسال کنید.

چگونه مقاله ارسالی را پیگیری کنم؟

فقط نویسنده مسئول مقاله می‌تواند آخرین وضعیت مقاله را در پرونده مقاله مشاهده کند، هرگونه تغییری از وضعیت مقاله به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد و دیگر نویسندگان می‌توانند از طریق نویسنده مسئول در جریان وضعیت مقاله قرار گیرند. تأکید می‌شود پی گیری تلفنی و حضوری امکان پذیر نیست.

چگونه می‌توانم با مدیران و پرسنل نشریات در تماس باشم؟

ابتدا پاسخ پرسش‌های خود را در پرسش‌های متداول جستجو کنید و اگر پاسخی نیافتید می‌توانید از طریق سامانه و ایمیل سؤال خود را مطرح کنید، حداکثر ظرف یک روز کاری به شما پاسخ داده خواهد شد. تنها اطلاعاتی که از طریق سامانه و ایمیل نشریات به نویسندگان ارسال می‌شود مورد تایید اداره انتشارات است و صحبتهای حضوری و تلفنی قابل استناد نیست.

اخذ پذیرش مقاله چقدر زمان خواهد برد؟


  1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفاً جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به‌طور دقیق بر پایه راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

  2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولاً یک هفته کاری به طول خواهد انجامید.

  3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

  4. گر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

  5. اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.

  6. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر پایه مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

  7. . پس از اینکه نویسنده مقاله را بر پایه نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

  8. هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه‌نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود 4 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.