نویسنده = سید علی حسینی
مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش عمومی (صنعت نفت)

دوره 10، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 1-22

10.30473/gaa.2023.67663.1650

سارا رازانی؛ سید علی حسینی؛ آزاده مداحی


تدوین مدلی برای راهبری دانشگاهی

دوره 2، شماره 1، آذر 1394، صفحه 59-70

سید علی حسینی؛ علی رحمانی؛ مرضیه کمرئی