با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
حسابداری دولتی
مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش عمومی (صنعت نفت)

سارا رازانی؛ سید علی حسینی؛ آزاده مداحی

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.67663.1650

چکیده
  در کشور ما با توجه به نوپا بودن حسابرسی داخلی و عدم وجود استانداردهای ملی در ارتباط با اجرای حسابرسی داخلی، عدم توافق قابل توجهی میان فعالان حرفه در خصوص بلوغ خدمات حسابرسی داخلی وجود دارد. در این راستا، مساله اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش دولتی صنعت نفت می باشد.روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی ...  بیشتر

طراحی مدلی برای حسابرسی عملیاتی پروژه‌ها در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه

مهسا قاسمی؛ رضوان حجازی؛ آزاده مداحی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 81-96

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.55817.1421

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش ارائه مدلی برای اجرای حسابرسی عملکرد پروژه‌ها با تمرکز بر پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه می‌باشد. روش پژوهش: به موجب رویکرد اکتشافی تحقیق و اجرای محدود حسابرسی عملکرد در ایران، از روش تحقیق کیفی و نظریه‌پردازی زمینه‌بنیان استفاده می‌شود. یافته های پژوهش: طبق نتایج تحقیق الزامات قانونی، ...  بیشتر