داوران

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه " حسابداری دولتی " را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در Publons

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
علی اکبر احمدی حسابداری دولتی استاد مدیریت دولتی
فاطمه احمدی استادیار، گروه حسابداری، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
قربان اسکندری تهران
غریبه اسماعیلی کیا دانشگاه ایلام
وحید امین حسابداری، پیام نور مرکز بهشهر
اکبر امینی مهر پیام نور تهران
جعفر باباجانی
سعید بذرافشان دانشگاه فردوسی مشهد
نازنین بشیری منش عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
امین بلوری حسابداری دولتی مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
اعظم پاک خصال مربی، دانشگاه الزهرا
کاوه پرندین دانشگاه پیام نور
زهرا پورزمانی هیات علمی تمام وقت دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی
محمد پورکریم استادیارحسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس-ایران
مرضیه توحیدی نژاد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین جباری
حمیدرضا جلیلیان دانشگاه پیام نور
حسن چناری گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نهاله حیاتی
زهره حاجیها آزاد تهران شرق
رضوان حجازی هیات علمی /دانشگاه الزهرا
کرامت اله حیدری رستمی استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
محسن حمیدیان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
آمنه خدیور دانشگاه الزهرا
فرشید خیرالهی دانشگاه رازی کرمانشاه
رویا دارابی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آرش درخشان مهر گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ممقان، ایران
حلیمه رحمانی سازمان حسابرسی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
نظام الدین رحیمیان
عزیز رشیدی حسابداری دولتی گروه مدیریت دولتی ، واحد شاهیندژ ، دانشگاه ازاد اسلامی ، شاهیندژ ، ایران
دکتر یاسر رضائی پیته نوئی استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
نرگس سرلک حسابداری دولتی حسابداری، دانشکده امور اداری و اقتصادی، دنشگاه قم، قم، ایران
روح اله صدیقی عضو هیات علمی
مهدی یعقوبی دبیر آموزش و پرورش - مدرس دانشگاه
ملک محمد غلامی دانشگاه شمال
محسن فقیه دانشگاه مازندران
محمد مهدی قمیان دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
محمد کاشانی پور
علیرضا کیان عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
عزیز گرد استادیار دانشگاه پیام نور
داور محمدی دانشگاه پیام نور
یوسف محنت فر عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
علیرضا معطوفی gorgan gorgan
ساسان مهرانی استاد -دانشگاه تهران
علیرضا مومنی پیام نور تهران پرند
عبدالرحمن نارویی مدرس دانشگاه
عبدالرحمن نارویی حسابداری دولتی مدرس و ذیحساب دستگاههای اجرایی
افشین نخبه فلاح عضو هیات علمی دانشگاه
محمد نظری پور عضو هیات علمی- گروه حسابداری- دانشگاه کردستان
علی اکبر نونهال نهر گروه حسابداری، واحد بستان آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، بستان آباد، ایران
محمد وحدانی گروه حسابداری،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه بجنورد
سید حسام وقفی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور