اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 518
تعداد پذیرش 98
تعداد عدم پذیرش 267

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 124
تعداد مشاهده مقاله 205109
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 139822
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 86 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 262 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 149 روز
درصد پذیرش 19 %