اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 492
تعداد پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش 260

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 119
تعداد مشاهده مقاله 197713
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 132271
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 93 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 291 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 149 روز
درصد پذیرش 19 %