اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 460
تعداد پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش 255

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 107
تعداد مشاهده مقاله 189579
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 125212
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 102 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 320 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 167 روز
درصد پذیرش 18 %