درباره نشریه

دوفصلنامۀ علمی حسـابـداری دولتـی

نشریه علمی حسابداری دولتی در تاریخ 1396/09/20طی نامه ای به شماره3/18/214876 از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان نشریه علمی- پژوهشی فعالیت می کند. این نشریه از مهر ماه 1394 بصورت دوفصلنامه علمی - پژوهشی به چاپ می رسد.این نشریه با رسالت توسعه دانش و پژوهش حسابداری در کشور،  به انتشار مقاله های پژوهشی در حوزه حسابداری و حسابرسی  کلیه دستگاه های اجرایی شامل وزارتخانه ها، موسسات و  شرکت های دولتی، موسسات مالی و بیمه ای، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مبادرت می ورزد. مقالات با رویکرد تجربی/ آرشیوی، آزمایشی، بین رشته ای/ انتقادی، پیمایشی و مدل سازی که از ویژگی اصالت و نوآوری برخوردار باشند، در اولویت بررسی و انتشار خواهند بود.

 

محورهای دو فصلنامه حسابداری دولتی: 

 

  • گزارشگری مالی در بخش عمومی
  • بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد در بخش عمومی
  • مدیریت هزینه و فناوری اطلاعات در بخش عمومی
  • استانداردها و قوانین موضوعه در بخش عمومی
  • ارزیابی، نظارت و کنترل های مالی در بخش عمومی

 

 

  • کشور محل چاپ: ایران
  • ناشر: انتشارات دانشگاه پیام نور
  • نوع نشریه: نشریه علمی
  • فرمت: چاپی و الکترونیکی
  • زبان نشریه: دو زبانه: فارسی(چکیده و منابع مقالات انگلیسی)