بهینه‌سازی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در دستگاه‌های اجرایی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی تراکم ذرات (مطالعه موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

چکیده

اخیرا نظام بودجه‌ریزی کشورها با حرکت به‌سوی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد اصلاح‌ شده است. این پژوهش در سال ۱۳۹۵ با هدف بهینه‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. داده‌های موردنیاز از واحد برنامه و بودجه دانشگاه گردآوری شد. سپس با توجه به نیازهای بودجه‌ای هر دایره در دانشگاه، مدل بهینه با استفاده از الگوریتم تراکم ذرات در نرم‌افزار Matlab پیاده‌سازی شد. پژوهش مذکور از نوع اکتشافی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی و تطبیقی است. نتایج نشان می‌دهد حوزه‌های پژوهشی، توسعه فناوری، پشتیبانی، فرهنگی و طرح و توسعه دانشگاه 18/1% از حجم کل بودجه را به خود اختصاص دادند و از کارایی لازم برخوردار بودند اما حوزه‌های آموزشی و دانشجویی که به میزان 81/9% از بودجه را داشتند از کارایی لازم برخوردار نبودند. بر اساس این نتایج می‌توان گفت که نحوه هزینه کرد بودجه درون دانشگاه ناکارا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing Performance-Based Budgeting In Executive Administrations Using Particle Swarm Optimization (POS) Algorithm (Case Study: University Of Sistan and Baluchestan)

نویسندگان [English]

 • mahdi faghani 1
 • moslem saeedi garaghani 2
 • ruhollah hashemi 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, University Of Sistan and Baluchestan, Iran
2 Instructor, Department of Accounting, University Of Sistan and Baluchestan, Iran.
3 M.A. in Accounting, University Of Sistan and Baluchestan, Iran
چکیده [English]

Recently, countries’ budgeting system has been modified by moving towards performance-based budgeting. Adoption of performance-based budgeting needs requirements in terms of organization, organizational levels and organization members. This research was conducted in 1395 with the aim of optimizing performance-based budgeting at University of Sistan and Baluchestan. Required data were collected from budget department of university. Based on budget requirements of each department, then, optimal model was adopted using Particle Swarm Optimization (POS) Algorithm in Matlab software and extracted the best budget allocation. The results of the model's analysis indicate that departments of Research, Technology Development, Support, Cultural, Plan and Development had 18.1% of the total budget and were efficient. However, Educational and Alumni departments received 81.9% of the total budget and were inefficient. Based on these findings, it can be inferred that the allocation method of university budget is inefficient.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance-Based Budgeting
 • Particle Swarm Optimization (POS)
 • Allocation of Resources
 • آیین‌نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی. (1389). وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • ارجمند وجدانی، علی. (۱۳۹۱). ”امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور“. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دانشکده مدیریت.
 • سروری، محمدرضا؛ معراجی، حامد؛ ولی پور، رضا؛ معراجی، صالحه. (۱۳۸۵). ”الگوریتم بهینه‌سازی PSO و کاربرد آن در طراحی بهینه حجم مخازن سدها“. اولین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، اهواز، دانشگاه چمران.
 • عابدی، قاسم؛ دلگشایی، بهرام؛ طیبی، سید جمال‌الدین؛ آریا نژاد، میربهادرقلی. ( ۱۳۸۶). ”ارائه مدل برنامه‌ریزی آرمانی جهت تخصیص منابع در بخش آموزشی، دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی“. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 17(57)، ۸۷-۸۲.
 • قارون، معصومه. (۱۳۹۲). ”معرفی الگوی برآورد منابع مالی موردنیاز برای اهداف کلان بخش علوم، تحقیقات و فناوری از محل منابع عمومی“. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۶۷، ۱۹-۱.
 • قهرمانی، مسعود. (آبان، 1393). ”بودجه و بودجه‌ریزی عملیاتی“. سایت جامع مدیریت، www.modiryar.com.
 • منصورآبادی، علیرضا. (۱۳۹۰). ”امکان‌سنجی پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی بر اساس مدل ”شه“: مطالعه موردی شهرداری شیراز“. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 • Jordan, M.M. & Hackbart, M. (2005). “The Goals and Implementation Success of State Performance Based Budgeting”. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management.
 • Lu, Yi., Willoughby, K. & Arnett, S. (2011). Performance Budgeting in the American States, What's Law got to do with it? State and Local Government Review, 2(43) , 79-94.
 • Melkers, J. & Willoughby, K. (2002). “Implementing PBB: Conficting Views of Success”. Public Budgeting a Finance, 1(20), 105-120.
 • Mercer, J. (2002). “Performance Budgeting For Federal Agencies: A Framework”. International Business and Technology Consultant.
 • Pakmaram, A., Eskandari, K., Babaei, K.H. & Khalili, M. (2012). “Identifying and Prioritizing Effective Factors in the Performance Based Budgeting in Elecommunications Company with TOPSIS Method”. African Journal of Business Management, 6(24), 7344-7353.
 • Reddick, C.G. (2003). “Testing Rival Theories of Budgetary Decision Making in the US States”. Financial Accountability & Management, 19(4), 315-339.
 • Robinson, M. & Brumby, J. (2005). “Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Lhterature”. IMF Working Paper, 3-5.
 • Schick, A. (2007). “Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytic Tools?”. OECD Journal on Budgeting, 7(2), 109-138.
 • Shah, A. & Shen, C. (2007). “A Primer on Performance Budgeting”. In Anwar Shah, Budgeting and Budgetary Institutions the World Bank.
 • Young, R.D. (2003). “Performance Based Budgeting Systems, Public Policy and Practice an Electronic”. Journal Devoted to Govermance a Public Policy in South Carolina, 2(2), 1-24.