راستی آزمایی تعرفه های مصوب خدمات درمانی در مقایسه با بهای تمام شده این خدمات در دانشگاه علوم پزشکی استان قم با رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم

2 استادیار حسابداری، دانشگاه صنعت نفت، تهران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم

چکیده

این پژوهش به دنبال تعیین و مقایسه بهای تمام شده خدمات اصلی ارائه شده در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم (مرکز آموزشی درمانی ایزدی و حضرت زهرا(س) با رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و نیز مقایسه این بهای تمام شده با تعرفه های مصوب درمانی، جهت پاسخگویی به ابهامات و نیازهای اطلاعاتی مدیریت ارشد دانشگاه می باشد. براساس یافته های پژوهش بهای تمام شده یک واحد کلیه خدمات اصلی شامل سزارین، زایمان طبیعی و زایمان بدون درد در مرکز ایزدی بیشتر از مرکز حضرت زهرا(س) است. هزینه های پرسنلی و دارو و لوازم پزشکی بیشترین سهم از بهای خدمات مورد اشاره را داشته و عامل اصلی تفاوت هزینه در دو مرکز بوده است. همچنین تعرفه های مصوب وزارت بهداشت جبران کننده بهای تمام شده یک واحد خدمات اصلی در دو مرکز نمی باشد و انحراف قابل توجهی در این زمینه به خصوص در مرکز آموزشی-درمانی ایزدی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Verification Approved Tariffs of Medical Services in Comparison with the Cost of these Services in Qom Medical University by ABC Approach

نویسندگان [English]

 • narges sarlak 1
 • ali mohammad Ghanbari 2
 • zohre moharreri 3
1 Associate Prof. Faculty of Management, University of Qom, Iran.
2 Associate Prof. Petroleum University of Technology, Tehran, Iran.
3 M.A. Faculty of Management, University of Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine and compare the cost of major services of the selected centers of Medical University of Qom by using ABC method and also to compare this cost with approved medical tariffs in order to respond to the ambiguities and meet the information needs of university head management. Findings of the study indicate that because of personal and medicine expenses, cost of the services in Izadi Hospital is more than Hazrat Zahra center. Moreover the cost of per unit of major services (including: caesarean, natural childbirth and painless delivery) in both centers is more than the approved tariffs of Izadi’s Health Ministry.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Activity Based Costing
 • Cost of Services
 • Medical University of Qom
 • Tariffs of Health Ministry
 • ترابی، امین؛ کشاورز، خسرو؛ نجف پور، ژیلا؛ محمدی، عفت. (1390). ”محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1388“. فصلنامه بیمارستان، 10(37)، 49-38.
 • رجبی، احمد. (۱۳۸۲). ”طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز“. معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه، ۱۰۲.
 • رضاپور، عزیز. (1385). ”هزینه یکای خدمت در کانون های هزینه نهایی بیمارستان شهدای هفتم تیر تهران در سال 1381“. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، 10(41)، 81-76.
 • عرب، محمد؛ یوسف وند، مانی؛ زهاوی، مونا. (1392). ”قیمت تمام شده تخت روز و روز بیمار در بخش ارتوپدی مردان بیمارستان امام خمینی(ره) با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1387“. فصلنامه بیمارستان، 12(44)، 38-29.
 • کاظمی، زهره؛ زنگویی، سمیه؛ البرزی، روح اله. (1387). ”بررسی هزینه تمام شده شستشوی هر دست البسه و ملحفه با استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت در رختشویخانه بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند“. مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، تهران، گروه مشاوران پنکو.
 • گودرزی، غلامرضا؛ جهان مهر، نادر؛ احمدی، زهرا؛ امجدی، پریا. (1389). ”محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در بخش آی سی یو قلب بیمارستان شفا کرمان با استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت“. اولین همایش ملی کاهش قیمت تمام شده، تهران، سالن همایش های بین المللی صدا و سیما.
 • محمدی، یونس؛ باغستانی، الهام؛ بهرامی، محمدامین؛ انتظاریان اردکانی، سمانه؛ احمدی تهرانی، غلامرضا. (1389). ”محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1389“. فصلنامه حسابداری سلامت، 1(1)، 84-73.
 • موسوی، سید علی؛ خوروش، فریبرز؛ فتحی، حسین؛ فدایی، هاجر؛ هادیان زرکش مقدم، شیرین السادات. (1389). ”بررسی میانگین قیمت تمام شده خدمات درمانی در واحدهای سرپایی و تصویرنگاری در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان و مقایسه آن با میانگین تعرفه خدمات“. مدیریت اطلاعات سلامت، 7(14)، 235.
 • نمازی، محمد. (۱۳۷۷). ”بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 7(2)، 106-71.
 • نمازی، محمد؛ غفاری، محمدجواد. (1387). ”طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی-مطالعه موردی: بیمارستان رضوی مشهد“. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت، تهران، گروه مشاوران پنکو.
 • Ergun, F. A., Agirbas, I. & Kuzu, I. (2013). “Activity-Based Costing for Pathology Examinations and Comparison with the Current pricing System in Turkey”. Turkish Journal of Pathology, 29(1).
 • Hansen, D., Mowen, M. & Guan, L. (2007). Cost management: accounting and control. Cengage Learning.
 • Kumar, A. (2006). “Towards the use Ontologies Activity Based Costing in Healthcare Organizations”. http://ifomis.Uni-saarland.de.
 • Lawson, R. A. (2005). “The Use of    Activity Based Costing in the Healthcare Industry: 1994 vs. 2004”. Research in Healthcare Financial Management, 10(1), 77-94.
 • Lievens, Y., Van den Bogaert, W. & Kesteloot, K. (2003). “Activity-Based Costing: A Practical Model for Cost   Calculation in Radiotherapy”. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 57(2), 522-535.
 • Tsai, Pi-Hung. (2004). “Application of Activity-Based Costing (ABC) in the Evaluation of Eye-LASIK Surgical Cost in Taiwan”. Doctoral dissertation, Saint Louis University.
 • Yereli, A. N. (2009). “Activity-Based Costing and it’s Application in a Turkish University Hospital”. Aorn Journal, 89(3), 573-591.