با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
حسابداری دولتی
فعالیت‌های مدیریت دارایی‌ها در نهادهای بخش عمومی: بررسی وضعیت فعلی و عوامل زمینه-ای موثر بر بهبود آنها

غریبه اسماعیلی کیا؛ سودابه نادعلی نژاد

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 211-228

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.66854.1642

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: دولت‌ها مسئول ارائه خدمات عمومی با کیفیت بالا به شهروندان خود با مطلوب‌ترین شرایط هستند. افزون بر سایر وظایف، دولت‌ها مسئول مدیریت پرتفوی متنوعی از دارایی-های عمومی هستند. از آنجایی که مدیریت دارایی‌ها برای موفقیت کشورها حیاتی است، هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت‌های فعلی مدیریت دارایی بخش عمومی و بررسی عوامل ‌زمینه‌ای ...  بیشتر

بررسی روش‌های تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی غرب کشور)

غریبه اسماعیلی کیا؛ یونس اسمعیلی؛ محمد اوشنی

دوره 7، شماره 1 ، بهمن 1399، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.30473/gaa.2021.53598.1387

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: با آغاز مدیریت عمومی نوین تحولی اساسی در روش‌های تامین مالی دانشگاه‌های کشورهای سراسر دنیا ایجاد شد، این تحولات در شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف، متفاوت است. در کشور ما اقتصاد مقاومتی، الگوی اقتصادی اثرگذاری است که در شرایط تحریم کنونی پیشرفت کشور را تضمین می‌کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی روش‌های تامین ...  بیشتر

تاثیر تجربه کارکنان در بخش خصوصی بر قضاوت و تصمیم‌گیری آنان در بکارگیری حسابداری تعهدی و ادراک آنان از پیاده‌سازی آن در بخش عمومی

غریبه اسماعیلی کیا؛ شیما علی بیگی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 39-54

https://doi.org/10.30473/gaa.2019.43536.1229

چکیده
  کارکنان مالی به عنوان جزء لاینفک نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی، نقشی محوری در اجرای موفقیت‌آمیز تحولات حسابداری ایفا می‌کنند. از آنجایی که ویژگی‌های کارکنان بر قضاوت و ادراک آنان اثرگذار است، لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجربه کارکنان در بخش خصوصی بر قضاوت و تصمیم‌گیری در بکارگیری حسابداری تعهدی و ادراک آنان از پیاده-سازی ...  بیشتر