اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عزیز گرد

حسابداری دانشیارحسابداری، دانشگاه پیام نوراستان تهران، تهران، ایران

gordpnu.ac.ir
0000-0002-9270-8430

سردبیر

دکتر علی رحمانی

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/rahmani
rahmanialzahra.ac.ir
0000-0001-5458-9963

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حمید پورجلالی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا

www.linkedin.com/in/hamid-pourjalali-627269b/
hamidhawaii.edu
0000-0002-1447-9505

h-index: 15  

دکتر ذبیح الله رضایی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا

www.memphis.edu/accountancy/faculty/zrezaee.php
zrezaeememphis.edu
0000-0001-9889-9699

h-index: 52  

دکتر حسن یزدی فر

حسابداری استاد حسابداری و رئیس گروه حسابداری و مالی و اقتصاد ، دانشگاه بورنموث، انگلستان

staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/hyazdifar
hyazdifarbournemouth.ac.uk
0000-0003-3023-2534

h-index: 27  

دکترجمال الدین نظری

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه سایمون فریزر، برنابی، کانادا

beedie.sfu.ca/profiles/JamalANazari
jamal_nazarisfu.ca
0000-0001-6789-8482

h-index: 24  

دکتر غلامرضا زندی پورجوپاری

حسابداری مالی دانشیار حسابداری مالی، دانشگاه کوالا لامپور، کوالا لامپور، مالزی.

www.unikl.edu.my/dvteam/gholamreza-zandi-pour-joopari/
zandiunikl.edu.my
0000-0001-9517-8474

h-index: 17  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی رحمانی

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/rahmani
rahmanialzahra.ac.ir
0000-0001-5458-9963

h-index: 12  

دکتر ساسان مهرانی

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/smehrani/
smehraniut.ac.ir
0000-0001-8540-6402

h-index: 11  

دکتر بیتا مشایخی

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mashaykhi/?lang=fa-ir
mashaykhiut.ac.ir
0000-0003-4413-9939

h-index: 13  

دکتر غلامرضا کردستانی

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

www.ikiu.ac.ir/members/?id=143&lang=0
kordestanisoc.ikiu.ac.ir
0000-0002-8741-6548

h-index: 10  

دکتر سید محمود موسوی شیری

حسابداری دانشیار، دانشگاه پیام نورمرکز مشهد، مشهد ایران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/mahmoud.mousavishiri
mousavi1973pnu.ac.ir
0000-0003-0158-7774

h-index: 11  

دکتر رضا رسولی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه پیام نور

www.civilica.com/Person-8527
rasoulipnu.ac.ir
0009-0009-9782-2169

دکتر سید علی اکبر احمدی

حسابداری استاد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

teh-gharb.pnu.ac.ir/Portal/file/?1503375/%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
a_ahmadi1344pnu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر الناز پاک خصال

جامعه شناسی پژوهشگر و مدیر داخلی نشریه

gja.journalspnu.ac.ir
0000-0003-3268-2256

h-index: 2  

دبیر تخصصی

دکتر غریبه اسماعیلی کیا

حسابداری استادیار دانشگاه ایلام

ghareibeesmaeliyahoo.com

ویراستار ارشد

علی رضایی

اقتصاد کارشناسی ارشد اقتصاد

alirezaeeyahoo.com

دبیر همکار

محمد رضاجو

حسابداری معاون مالی دانشگاه

rezajoogmail.com